ego008
ego008
3515 3 0

對SAE中文分詞不識別繁體字的一點修正

在SAE中文分词能识别繁体之前只能自己将繁体转为简体。

0

See Also

Nearby


Discussion (3)

ego008
ego008 2013-01-22 13:46

回帖看看标签是不是简体的

0
ego008
ego008 2013-01-22 13:59

字库少,漏了一个别字

0
shoujixx123
shoujixx123 2013-02-06 09:36

不知道能不能发图片

0
Login Topics